Tổng tiền hàng = (Giá sp trên web + phí VC nội địa + tiền công theo %) * tỷ giá NDT + phí VC từ Quảng Châu về Việt Nam
* Giá sp trên web: Giá hiển thị trên website khi quý khách đặt hàng
* Phí VC nội địa: Là phí chuyển phát nhanh từ chủ shop về kho hàng ở Quảng Châu. Phí này do các công ty chuyển phát nhanh Trung Quốc áp dụng, mức thu tối đa trong khoảng sau:
  • Kg đầu tiên 10 tệ
  • Kg tiếp theo 6-8 tệ/kg
* Tỷ giá NDT: tỷ giá tiền Trung Quốc, thay đổi hàng tuần sẽ có thông báo trước.
* Tiền công: Tiền công phải trả cho chúng tôi = (Tổng tệ sản phẩm + tổng phí VC nội địa)* % theo shop.
  • Với shop bạc là 4%
  • Với shop vàng là 3%
  • Với shop bạch kim là 2%
  • .....
* Phí VC từ Quảng Châu về Việt Nam: 25K (trên 30kg) - 28K(dưới 30kg) về HN, 35(trên 30kg) - 38K(dưới 30kg) về SG. Nếu TH tắc biên sẽ có thông báo phí VC lại