Là hình thức khách hàng tự mua hàng, chúng tôi chỉ vận chuyển về Việt Nam hoặc Trung Quốc
=> Từ Quảng Châu về Hà Nội: < 30kg giá 28/kg, >=30kg giá 25K/kg
Từ Quảng Châu về Sài Gòn: < 30kg giá 38/kg, >=30 kg giá 35K/kg
=> Từ Bằng Tường về Hà Nội: < 30kg giá 25/kg, >=30kg giá 22K/kg
Từ Bằng Tường về Sài Gòn: < 30kg giá 33/kg, >=30kg giá 30K/kg